Polska Izba Przemysłu Chemicznego zainicjowała powołanie Forum Rozwoju Przemysłu - SZCZEGÓŁY