SusChem

SusChem – Europejska Platforma Technologiczna (ETP) dotycząca zrównoważonego rozwoju w chemii (Sustainable Chemistry). Została stworzona w 2004 r. jako wspólna inicjatywa Cefic, DECHEMA, EuropaBio, GDCh, ESAB i RSC. Misją Suchemu jest inicjowanie i inspirowanie powstawania europejskich innowacji chemicznych i biochemicznych, aby móc skutecznie odpowiadać na wyzwania społeczeństwa.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i innowacyjności przemysłu w Europie, gdzie rozwiązania innowacyjne zapewniają zrównoważony rozwój dotyczący chemii i biotechnologii. Priorytetowe dziedziny tematyczne dla SusChem obejmują następujące obszary: zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów i efektywność energetyczną, wodę, surowce, inteligentne miasta, technologie i edukację. SusChem aktywnie angażuje się w projekty finansowane ze środków unijnych w zakresie badań i innowacji np.: BIO-TIC, R4R, E4Water, CRM_InnoNet.

Oprócz inspirujących nowych projektów badawczych SusChem stwarza wspólne podstawy współpracy dla środowisk akademickich i przemysłu. Poprawia możliwości uczestnictwa przemysłu w europejskich projektach badawczych i pozytywnie wpływa na europejską współpracę z rządami krajowymi.

SusChem może pochwalić się udziałem we wszystkich aspektach europejskiej współpracy m.in.:

  • pomaga sformułować program badań i innowacji poprzez przedstawienie rzeczywistych potrzeb przemysłu i pomoc w zrozumieniu, jakie korzyści mogą przynieść nowe przełomowe badania,
  • dzięki bazie Brokerage Database i wydarzeniach brokerskich SusChem przedstawia aktualne tematy i pomaga przyciągnąć do siebie partnerów,
  • jednym z jego narzędzi jest inicjatywa Cefic w postaci platformy Grant-It, dzięki której SusChem może oceniać projekty, pomagać w opracowywaniu propozycji projektowych i proponować najbardziej odpowiednie możliwości finansowania.

Działania te pomagają przyspieszyć i ułatwić proces finansowania, a w szczególności mogą być pomocne dla mniejszych przedsiębiorstw.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest członkiem licznych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym jako jedyna polska organizacja jest członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC i dlatego też wspiera działania SusChem na terenie Polski. Zachęcamy Państwa do korzystania z platformy SusChem (http://www.suschem.org/), gdyż znajdują się tam m.in. informacje o najbliższych warsztatach, konferencjach, spotkaniach brokerskich oraz o platformie Grant-it, która stwarza możliwość szybkiego dostępu do informacji o funduszach europejskich i projektach badawczych (http://www.grant-it.eu/). Logując się do tej bazy możecie Państwo uzyskać dostęp do aktualnie prowadzonych i przygotowywanych projektów, nawiązać współpracę z innymi przedsiębiorcami w ramach danego tematu lub wejść w skład konsorcjum realizującego projekt. 

 

2018 SusChem Stakeholder Event

20 czerwca 2018 roku w Brukseli odbędzie się wydarzenie dla interesariuszy Platformy SusChem. 
Tematem przewodnim będzie: Przyszłość badań i innowacji w Europie: definiowanie priorytetów technologicznych dla zrównoważonego rozwoju.

W ramach Wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny na temat wykorzystania siły ekosystemu innowacji do zwiększenia badań i innowacji w Europie.

Podczas Wydarzenia głos zabiorą m.in. :

  • Jean-Eric Paquet - General Director - Directorate Research and Innovation (RTD), EU Commission
  • Markus Steilemann - SusChem Chairman, Chief Commercial Officer & Member of Management Board, Covestro AG
  • Katerina Sebkova - Director of the National Centre for Toxic Compounds and of the Stockholm Convention Regional Centre
  • Olaf Wachsen - Head of Group Process Technology at Clariant

 

Więcej informacji na stronie: #suschem2018