Projekt zewnętrzny "SQAS"

W 1995 roku, po wielu latach zbierania doświadczeń i ścisłej współpracy z europejskim sektorem przemysłu chemicznego, CEFIC (European Chemical Industry Council) w Brukseli wprowadził na rynek produkt o nazwie SQAS. Safety & Quality Assessment System to narzędzie służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym.Badanie SQAS adresowane jest do firm operujących w obszarze przewozów lądowych; drogowych i kolejowych, spedycyjnych, dystrybutorów produktów chemicznych, magazynów, terminali przeładunkowych, zakładów naprawczych cystern kolejowych i myjni cystern. Badanie wykonywane jest przez niezależnych, akredytowanych przez CEFIC audytorów (SQAS Accredited Assessors).

Wśród firm, które już poddały się badaniu i ocenie znajdziemy zarówno wielkich operatorów logistycznych i dystrybutorów, jak średnie i małe, rodzinne firmy przewozowe. Zdecydowała nie wielkość, ale świadomość konieczności prowadzenia swojej działalności w sposób bezpieczny, na profesjonalnym, wysokim poziomie jakościowym i w jak najmniejszy sposób ingerującej w środowisko naturalne. Zobacz listę zbadanych polskich firm. SQAS to nie kolejna moda; to element świadomej polityki obrotu chemikaliami w sposób bezpieczny i przyjazny dla ludzi i środowiska.

Więcej informacji na temat SQAS jest na stronie http://www.sqas.pl/

W Polsce Koordynatorem Systemu Badania Jakości i Bezpieczeństwa SQAS jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) w Warszawie, ul. Śniadeckich 17 (tel: +48 22 8287506), pipc.org.pl