WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO!

Program"Odpowiedzialność i Troska"

Program „Odpowiedzialność i Troska”, w świecie występujący pod nazwą Responsible Care, jest dobrowolną inicjatywą dedykowaną wszystkim przedsiębiorstwom branży chemicznej i około chemicznej prowadzącym swoją działalność na terenie Polski.

Program ten, funkcjonujący w ponad 60 krajach całego świata ze wszystkich kontynentów, oparty jest na spójnych i jednolitych założeniach. W różny jednak sposób i na różną skalę przebiega jego forma i realizacja, dzięki czemu każdy kraj zachowuje swoją odrębność dostosowaną do potrzeb krajowych realizatorów.

Wspólną i nadrzędną wartością przyświecającą wszystkim Realizatorom Programu jest transparentność prowadzonych działań oraz ciągły rozwój i dążenie do poprawy, szczególnie w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Udział w Programie „Odpowiedzialność i Troska” jest wyrazem olbrzymiej świadomości danej firmy odnośnie swojego wpływu na bliższe i dalsze otoczenie, pracowników oraz całe środowisko.

Świadomość ta, wyrażana jest w kilku dobrowolnych zobowiązaniach:

  • ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy odnośnie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa procesowego w zakresie technologii, procesów oraz produktów,
  • efektywnego zużycia surowców i minimalizacji wytwarzanych odpadów, a tym samym minimalizacji swojego negatywnego wpływu na bliższe i dalsze środowisko,
  • otwartego raportowania o prowadzonej działalności, osiągnięciach, sukcesach ale również o mankamentach i przeciwnościach,
  • aktywnej współpracy i komunikacji z pracownikami, administracją publiczną czy innymi organizacjami w celu wielokierunkowej koordynacji prowadzonych działań,
  • dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w celu właściwego zarządzania chemikaliami przez wszystkich, którzy je stosują i używają w całym łańcuchu produkcyjnym.

Jeden Program – wiele możliwości.

www.rc.com.pl