WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO!

Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym"

naukowa

 

Innowacyjność jest dla przedsiębiorstw chemicznych jednym z naturalnych kierunków rozwoju. Jej stały rozwój znajduje się wśród kluczowych wyzwań, które stoją przed sektorem chemicznym w najbliższej dekadzie. Konkurencyjność tej gałęzi przemysłu, wymagania regulacyjne, potrzeby klientów a także trendy rynkowe determinują stały rozwój przemysłu chemicznego w Polsce.


Innowacyjność, badania i stały rozwój są niezmiennie podstawowymi elementami składowymi chemii. Jednakże jednym z najważniejszych elementów skutecznych działań innowacyjnych jest ścisła współpraca biznesu z nauką, w tym z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi. To właśnie tu powstają liczne nowatorskie rozwiązania, które we współpracy z przemysłem są wdrażane i systematycznie udoskonalane – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

III Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym"

III Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacje w Przemyśle Chemicznym

Polska Izba Przemysłu Chemicznego serdecznie zaprasza na III Konferencję Naukowo-Techniczną "Innowacje w Przemyśle Chemicznym". Wydarzenie odbędzie się w dn. 29-30 października 2019 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Celem konferencji jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które są jednym z naturalnych kierunków rozwoju przedsiębiorstw chemicznych, co ma istotny wpływ na budowanie silnej pozycji całego sektora chemicznego, a także całej polskiej gospodarki.

W czasie tegorocznej konferencji odbędą się sesje tematyczne dotyczące innowacyjności w procesie nauczania przy ujęciu potrzeb płynących ze strony przemysłu, wzajemnej współpracy na gruncie biznes-nauka, a także innowacji realizowanych pod kątem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Ponadto dotknięte zostaną zagadnienia spośród siedmiu obszarów, tj. innowacji produktowych, innowacji procesowych (w tym wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych), innowacji technologicznych, zarządzania innowacjami, nowoczesnych systemów wsparcia działalności podstawowej, działań wzmacniających pozycję konkurencyjną oraz innowacji w kierunku GOZ. Istotną częścią konferencji będą wystąpienia prelegentów dotyczące, m.in. realizowanych prac badawczych oraz sesja posterowa, podczas której młodzi naukowcy – w ramach Programu ChemHR – będą mieli okazję zaprezentować własne prace i realizowane działania.

Rejestracja:

Udział w wydarzeniu JEST BEZPŁATNY dla:

 • Członków PIPC; 
 • Partnerów ChemHR; 
 • pracowników Instytutów Badawczych; 
 • pracowników, doktorantów, studentów Państwowych Uczelni Wyższych;

REJESTRACJA DLA POWYŻSZYCH UCZESTNIKÓW

Udział pozostałych uczestników jest płatny - REJESTRACJA DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW

Publikacja:

Istnieje możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji w recenzowanym czasopiśmie IOŚ-PIB "Environemntal protection and natural resources/Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", które jest indeksowane w bazie SCOPUS i Web of Science, a także znalazło się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 20 punktów. Artykułu do numeru 4/2019 wydawnictwo przyjmuje do 23 października 2019 rokudo numeru 1/2020 zaś termin wysyłania artykułów mija 15 stycznia 2020 roku. W zgłoszeniach należy umieścić dopisek "Innowacje w Przemyśle Chemicznym", a szczegółowa instrukcja z informacjami dla autorów dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa: http://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/dla-autorow/

Cennik: 

Forma udziału Cena dla Uczestników spoza PIPC Cena dla Członków PIPC, pracowników, doktorantów, studentów uczelni
Udział w roli słuchacza 300 zł Bezpłatne
Udział w roli słuchacza i wystąpienie konferencyjne 400 zł Bezpłatne
Udział w roli słuchacza i publikacja artykułu 600 zł 400 zł
Udział w roli słuchacza, wystąpienie konferencyjne i publikacja artykułu 700 zł 400 zł

Powyższe kwoty są cenami brutto.

 

Ważne daty: 

do 22 września 2019 r. – rejestracja dla Uczestników – Prelegentów wraz z wystąpieniem
do 22 września 2019 r. – rejestracja dla Uczestników – przygotowujących prace posterowe
do 6 października 2019 r. – rejestracja dla pozostałych Uczestników

do 6 października 2019 r.- przesłanie streszczenia wystąpienia (abstraktu)
do 13 października 2019 r. - przesłanie prezentacji w formatach PDF i PP
do 23 października lub 15 stycznia 2020 r. - przesłanie tekstu artykułu do publikacji

Adres do wysyłki materiałów: anna.zalewska|pipc.org.pl| |Anna.Zalewska|pipc.org.pl

Adres do wysyłki artykułów: wydawnictwa|ios.edu.pl?subject=Innowacje%20w%20Przemy%C5%9Ble%20Chemicznym%20-%20artyku%C5%82| |wydawnictwa|ios.edu.pl

Regulamin:

Regulamin

Wzór abstraktu:

Abstrakt - wzór

 

 

II Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym"

II Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacje w Przemyśle Chemicznym

II Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym"

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 - 14 listopada 2018 roku  w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej (Budynek V).


Konferencja, ma na celu promocję najciekawszych innowacyjnych rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie firm, budowanie ich przewag konkurencyjnych a tym samym mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie silnej pozycji całego polskiego sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki.

Pod poniższym linkiem znajduje się pełna agenda Wydarzenia:

Agenda II Konferencja NT 2018Poruszana tematyka będzie skupiona wokół sześciu obszarów, którymi są: innowacje produktowe, innowacje procesowe, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, innowacje technologiczne, zarządzanie innowacjami, nowoczesne systemy wsparcia działalności podstawowej, działania wzmacniające pozycję konkurencyjną.
 

 

knt

MONOGRAFIA Z II KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ 2018

Podczas tegorocznej konferencji odbędą się dwie debaty panelowe dotyczące rozwoju innowacyjności w Polskiej Chemii (pt. Rozwój innowacyjnej Chemii. Czy istnieje przepis na sukces? ) oraz ochrony własności intelektualnej (Jak skutecznie chronić własne pomysły?). Równie ważnym elementem będą wystąpienia prelegentów dotyczące m.in. realizowanych prac badawczych. Wieczorem organizatorzy planują regionalną kolację.


Zakres tematyczny związany jest ze Strategicznymi Obszarami Badawczo-Rozwojowymi w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM, a także wszelkimi aspektami innowacyjności w przemyśle chemicznym, od innowacji procesowych i produktowych, aż po zarządzanie innowacjami i nowoczesnymi systemami wspierającymi podstawową działalność.


Możliwe formy udziału:
• wystąpienie konferencyjne (prezentacja 15-20 minut) nt. prac badawczych, projektów i rozwiązań innowacyjnych w przemyśle chemicznym;
• publikacja referatów w formie rozdziału w monografii (min. 20 tys. znaków);
• wystąpienie konferencyjne oraz publikacja referatów;
• udział w roli słuchacza.
Poniżej znajdują się linki rejestracyjne dla uczestników:
• Rejestracja dla osób spoza PIPC
• Rejestracja dla Członków PIPC


opłaty
 

Terminarz Konferencji:

1. Rejestracja:  

 • 5 listopada 2018 r. – dla Uczestników – Prelegentów
 • 5 listopada 2018 r. – dla pozostałych Uczestników

2. Przesłanie streszczenia wystąpienia (abstraktu): do 28 października 2018 r.
3. Przesłanie prezentacji w formatach PDF i PP: 5 listopada 2018 r.
4. Przesłanie tekstu do publikacji w monografii: do 31 grudnia 2018 r.

Adres do wysyłki materiałów: Anna.Zalewska|pipc.org.pl| |Anna.Zalewska|pipc.org.pl

 

 

Poniżej znajdują się wzory abstraktu oraz monografii:

Monografia - wzór

Abstrakt - wzór

Poniżej znajduję się regulamin Wydarzenia:

Regulamin Wydarzenia

 

Patroni Honorowi

 

                            FNP

 

 

 

                                   Główny Geolog Kraju
                                 Mariusz Orion Jędrysek

                              Główny Geolog Kraju - Orion Jędrysek

 

 

                                   Komitet Chemii
                               Komitet Chemii PAN

 

 

                          Krajowa Izba Gospodarcza

 

                          Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

                            Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 


                                MPiT

 

 

 

                               Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

                              Politechnika Rzeszowska

 

 

Sejmowa Komisja
Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii
 

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 

Patroni Medialni

 

ChemiaPrzemysłowa

 

Energetyka CiZ

 

Energetyka24

Express Przemysłowy

 

Kierunekchemia.pl

 

Kierunekenergetyka

 

Plastech

 

PolishMarket

 

Przemysł Chemiczny

 

Reporter Chemiczny

 

TVP 3 Rzeszów

 

 

 

 

II KNT Innowacje w Przemyśle Chemicznym

 

I Konferencja "Innowacje w Przemyśle Chemicznym"

30 XI - 1 XII 2017
Centrum Administracyjne Anwil S.A.
Włocławek

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. miała miejsce dwudniowa I Konferencja Naukowo-Techniczna: „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”. Konferencja miała na celu umożliwienie przedstawienia aspektów nowatorskich rozwiązań o charakterze innowacyjnym, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki.

Wydarzenie odbyło się w Centrum Administracyjnym Anwil S.A. we Włocławku, w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. i uczestniczyło w nim 75 osób reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i  przemysł.

Zaprezentowanych zostało 30, bardzo zróżnicowanych, wystąpień konferencyjnych  w następujących blokach tematycznych:

 • innowacje produktowe, 
 • innowacje procesowe, 
 • nowe technologie, 
 • wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych,
 • zarządzanie innowacjami, 
 • nowoczesne systemy wsparcia działalności podstawowej,
 • działania wzmacniające pozycję konkurencyjną.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” dała uczestnikom możliwość zaprezentowania realizowanych przez siebie prac naukowo-badawczych, ich innowacyjności, jak również była doskonałym miejscem do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji. 

Ponadto uczestnicy mieli możliwość zgłaszania referatów, które zostaną opublikowane w roku 2018.

Kliknij, żeby pobrać zbiór abstraktów wystąpień konferencyjnych

Kliknij, żeby pobrać prezentację z Konferencji

Monografia I Konferencji Naukowo - Technicznej "Innowacje w Przemyśle Chemicznym"


Partnerem głównym Konferencji był Anwil S.A., a Patronat Honorowy został przyznany przez: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa, Politechnikę Warszawską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komitet Chemii PAN, Zespół Parlamentarny ds. Przemysłu Chemicznego.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez: Magazyn „Polska Chemia”, Miesięcznik „Przemysł Chemiczny”, Dwumiesięcznik „Chemia i Biznes”, Express Przemysłowy, Dwumiesięcznik „Chemia Przemysłowa”, Reporter Chemiczny.