WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Kampania „Polska Chemia”

Głównym celem kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie. Kampania „Polska Chemia” to jedyny tego typu projekt promujący tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Chemia uzyskała specjalne godło, utworzone w ramach kampanii.

Przemysł chemiczny w Polsce cechuje różnorodność pod względem zakresu działalności: produkowane są m. in. paliwa, tworzywa sztuczne, nawozy mineralne, farby, lakiery, chemikalia podstawowe, ale także aparatura, urządzenia. Branża chemiczna to także szeroki wachlarz powiązanych obszarów, takich jak logistyka, badania i rozwój, współpraca z nauką, budownictwo przemysłowe, realizacja inwestycji. Sektor przetwarza półprodukty i wyroby gotowe, produkuje także chemikalia specjalistyczne i komponenty do materiałów nowoczesnych takich jak kompozyty polimerowe. Przemysł chemiczny jest podstawowym elementem polskiej gospodarki. Odbiorcami produktów sektora są między innymi producenci żywności, motoryzacja, budownictwo, czy elektronika.

Przemysł chemiczny jest często odbierany nieadekwatnie do swojej roli i pozycji, na przykład w kontekście oddziaływania na środowisko. – Nasze produkty są coraz bardziej innowacyjne, co oznacza na przykład ich coraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Polska Chemia od wielu lat inwestuje ogromne środki w unowocześnianie technologii wytwórczych, zmniejszając energochłonność, emisyjność i poprawiając wydajność procesów – mówi dr Tomasz Zieliński. – Polski przemysł chemiczny potrzebuje spójnego przekazu wizerunkowego, promującego nasze technologie, produkty, uświadamiającego nt. roli chemii w gospodarce, na przykład pokazując znaczenie dla rynku pracy.

Kampania „Polska Chemia” ma również pokazać wyzwania, przed jakimi stoi sektor. Te wyzwania to m. in. regulacje związane z polityką klimatyczną i handlową, czy uzależnienie od dostaw podstawowych surowców. – Polska Chemia potrzebuje narzędzia wspierającego, jakim będzie zainaugurowana przez nas Kampania, przede wszystkim w zakresie wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i mechanizmów ochrony rynku oraz wsparcia innowacyjności. To nasze szanse na rozwój i zabezpieczenie przyszłości branży w przeregulowanym i nie zawsze sprzyjającym otoczeniu prawnym i rynkowym – mówi dr Zieliński.

Strona Kampanii "Polska Chemia": polskachemia.org.pl

 

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Partner Strategiczny Kampanii „Polska Chemia”

 

PKN ORLEN SA

 

Grupa Azoty S.A.
Partner Strategiczny Kampanii „Polska Chemia”

 

Grupa Azoty SA