Program "Bezpieczna Chemia"

Polska Izba Przemysłu Chemicznego uruchomiła autorski Program „Bezpieczna Chemia”, którego partnerami strategicznym są: PKN ORLEN S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa LOTOS S.A., Partnerami Głównymi: PCC Rokita S.A. i Anwil S.A., Partnerami Technicznymi: Draeger Polska Sp. z o.o. oraz BESST GROUP Sp. z o.o. Program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego i jest zintegrowany z działalnością Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego, działającej w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Głównym celem Programu jest przede wszystkim:

  • Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego;
  • Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;
  • Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa;
  • Promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk;
  • Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ;
  • Informowanie Partnerów Programu o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym.

Odbiorcami Programu są członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i ich pracownicy, ze szczególnym uwzględnieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego odpowiedzialnego za zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ. Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie: www.programbezpiecznachemia.pl