Kongres "Polska Chemia"

Kongres „Polska Chemia” to – zdaniem przedstawicieli spółek chemicznych, mediów branżowych i ekspertów – najważniejsze wydarzenie sektora chemicznego w Polsce i Europie Centralnej. Co roku gośćmi Kongresu są managerowie i eksperci z najważniejszych firm nie tylko z Polski, ale i świata. Gościliśmy przedstawicieli najważniejszych polskich przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, m.in. PKN Orlen S.A., Grupy Azoty S.A., Grupy Lotos S.A., Synthos S.A., a także przedstawicieli międzynarodowych koncernów chemicznych, takich jak BASF, DOW Chemical, Sabic, Bayer, Evonik. Gośćmi Kongresu byli także reprezentanci świata nauki, m.in. z Polskiej Akademii Nauk czy Politechniki Warszawskiej, organizacji branżowych m.in. Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC, a także podmiotów współpracujących z sektorem, m.in. PKO BP czy IBM.

Kongres „Polska Chemia” organizowany jest corocznie od 2014 r. Poprzednie trzy edycje Kongresu „Polska Chemia” pokazały, jak potrzebne dla środowiska przedsiębiorców sektora chemicznego w Polsce jest stworzenie platformy do dyskusji na temat warunków wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz stojących przed branżą wyzwań, zagrożeń i szans. Dzisiaj Kongres „Polska Chemia” to miejsce, gdzie powstają strategie i plany działania dla polskiego sektora chemicznego.

Kongres „Polska Chemia” to:

  • ponad 1500 uczestników,
  • 140 prelegentów: przedstawicieli branży z największych spółek krajowych
  • oraz międzynarodowych, przedstawicieli administracji publicznej i świata nauki,
  • 115 Partnerów Wydarzenia,
  • ponad 80 stoisk firm partnerskich i członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Strona Kongresu "Polska Chemia": kongrespolskachemia.pl