II.Lista substancji włączonych do załącznika XIV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006

Włączenie substancji do listy kandydackiej SVHC może jednocześnie skutkować rozpoczęciem procedury włączenia przedmiotowej substancji do załącznika XIV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006. Cała procedura poprzedzona jest konsultacjami publicznymi, licznymi opiniami komitetów działających na zlecenie Komisji Europejskiej, takich jak Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz Komitet ds. Socjoekonomicznych (SEAC).  Wnioski wypracowane w wyniku konsultacji społecznych oraz prac komitetów trafiają do Komisji Europejskiej, która rekomenduje włączenie bądź nie rekomenduje włączenia substancji do załącznika XIV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006. Włączenie takie skutkuje dla producenta, importera lub użytkownika danej substancji koniecznością uzyskania zezwolenia na kontynuację produkcji i stosowania danej substancji, wydawanego przez Komisję Europejską. W przypadku braku zezwolenia, substancje z załącznika XIV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 1907/2006 nie będą mogły być produkowane i stosowane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj.  UE + Norwegia + Islandia + Liechtenstein) po upływie określonego terminu końcowego (sunset date) wskazanego w załączniku XIV.

UWAGA!!! Pozwolenie na kontynuację produkcji oraz stosowanie substancji z załącznika XIV, ograniczone jest do zastosowań określonych przez Komisję Europejską i ma charakter czasowy. Pozwolenie przyznawane jest w randze decyzji Komisji Europejskiej.

Substancje już włączone do załącznika XIV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 1907/2006