III.Wsparcie i pomoc

Bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców prowadzone jest przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP utworzonym przez  Ministerstwo Rozwoju i Finansów:

http://www.reach-info.pl/

oraz Krajowe Centrum Informacyjne w Polsce

https://clp.gov.pl/clp/pl/