VII Kongres Polska Chemia: OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI!

Zarząd PIPC

Dr inż. Tomasz Zieliński - Prezes Zarządu

Dr inż. Tomasz Zieliński - Prezes Zarządu

Od czerwca 2013 powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, najważniejszej instytucji reprezentującej sektor chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.

Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą.

Początek kariery zawodowej łączył z rozwojem naukowym pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej. W latach 2004-2006 związany z PKN ORLEN S.A. m.in. jako szef Zespołu Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, lider obszaru R&D w procesie integrację spółki z Holdingiem Unipetrol a.s. czy kontrolingu segmentu Produkcji, Handlu Hurtowego i Logistyki całego koncernu. 

Następnie (2006 - 2009) zajmował stanowiska menadżerskie w firmach inwestycyjnych i doradczych, jak AKJ Capital S.A., Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, Instytut Studiów Energetycznych, DGA S.A., kierując zespołami odpowiedzialnymi m.in. za realizację projektów strategicznych, tworzenie i wdrażanie strategii, obsługę kluczowych klientów biznesowych oraz rozwój rynków zagranicznych. Był odpowiedzialny za obszary energy, oil, gas & chemicals, fuzje i przejęcia firm i aktywów przedsiębiorstw, sprzedaż technologii w przemyśle chemicznym, projekty energetyczne, zarządzanie transferem technologii w tym obszarze R&D i w przemyśle. 

W 2009 roku został Wiceprezesem Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie część Grupy Azoty S.A.) odpowiedzialnym rozwój i strategii spółki, w szczególności za obszar inwestycji, technologii i techniki oraz energetyki, produkcję i nadzór nad grupą kapitałową. W latach 2010-2013 ponownie w Grupie Orlen powołany na stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Anwil S.A. Odpowiadał za rozwój i strategię spółki, obszar logistyki, utrzymanie bezpieczeństwa procesowego, infrastrukturę oraz obszar energetyczny. W latach 2012-2013 pełnił także obowiązki Prezesa Zarządu, Chemeko Sp. z o.o., Grupa Anwil. Wśród kluczowych obszarów miał m.in. sprawowanie nadzoru nad zespołami odpowiedzialnymi za usługi doradcze i laboratoryjne w ochronie środowiska oraz usługi projektowe dla przemysłu chemicznego.

Jest także Adiunktem w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, specjalizując się tematyce związanej z zarządzaniem technologiami i innowacjami w modelach biznesowych oraz przedsiębiorczością technologiczną.

Od kilkunastu lat zasiada w licznych krajowych i międzynarodowych organizacjach biznesowych i przemysłowych. Obecnie jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego (CEFIC), gdzie reprezentuje 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii Chorwacji). Jest także Członkiem Zarządu European Chemical Employers Group (ECEG). Jest Członkiem Advisory Board organizacji World Refining Association. Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Rady i członkiem Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Członek rad gospodarczych, programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych. Kawaler Honorowego Medalu im . T. Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. 

Doktor nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał ponadto m.in. tytuł Master of Business Administration programu PL i University of Illinois at Urbana Champion i ukończył Strategic Business Management Program na Harvard University Extension School.