WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Komisja Transportu i Dystrybucji

Tematyka prac Komisji:

Transport,  logistyka i dystrybucja produktów chemicznych, Ustawa SENT i SENT Geo, bezpieczeństwo, kwestie zatrudniania pracowników,  zrównoważony rozwój.

Obszary działania Komisji:

  • Monitorowanie i udział w procesach legislacyjnych związanych z tematyką dotyczącą m.in.: tzw. Pakietu SENT, zatrudniania cudzoziemców w  przedsiębiorstwach transportowych, wprowadzenia uprawnień do kontroli alkoholowych kierowców przez pracodawcę, procedowania z towarami niebezpiecznymi, transportu intermodalnego w Polsce.
  • Zapewnianie bezpieczeństwa w operacjach logistycznych produktów chemicznych.
  • Przygotowania (we współpracy z kancelarią prawniczą) wzoru umowy ustalającej zasady dotyczące odpowiedzialności poszczególnych osób  zaangażowanych przez przewoźników do realizacji dostaw.
  • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi usługodawców na rynku transportowym i dystrybucyjnym.
  • Problematyki związanej z jakością mycia zbiorników.
  • Logistyki chemikaliów w roku 2020.
  • Aktualizacji wytycznych w/s standardów pomiarów emisji gazów cieplarnianych dla różnych rodzajów transportu.
  • Promocja dobrych praktyk i rozwiązań dotyczących rozwiązań intermodalnych wśród Członków PIPC.


Członkiem Komisji Transportu i Dystrybucji mogą być wyłącznie przedstawiciele firm będących Członkami PIPC.

Koordynator Komisji

Katarzyna Polarczyk

Email: Katarzyna.Polarczykanna.zalewska|pipc.org.pl| ||pipc.org.pl 

Tel.: 791 260 010