VII Kongres Polska Chemia w telewizyjnej formule "na żywo"! ZAREJESTRUJ SIĘ!

Komisja Środowiska

Planowana tematyka prac Komisji:

Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka wodna, polityka energetyczno-klimatyczna, dokumenty referencyjne BREF, oddziaływanie na środowisko, materiały polimerowe, zrównoważony rozwój.

 

Obszary działania Komisji:

  • Stałe monitorowanie zmian w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, polityki energetyczno-klimatycznej i dokumentów referencyjnych BREF.
  • Kontynuacja oraz zwiększenie współpracy z administracją państwową, w tym ministerstwami, parlamentem oraz urzędami centralnymi, a także unijnymi organami państwowymi w zakresie regulacji środowiskowych istotnych dla branży.
  • Aktywna współpraca z Członkami PIPC w zakresie wypracowywania możliwie najlepszych rozwiązań legislacyjnych i przygotowywania stanowisk branży oraz inicjowanie procesu zmian w projektowanych oraz obowiązujących przepisach.
  • Podejmowanie działań oraz inicjatyw przez PIPC wspólnie z Członkami PIPC w ramach prac Komisji i grup roboczych.


Członkiem Komisji Środowiska mogą być wyłącznie przedstawiciele firm będących Członkami PIPC.
 

Sekretarz Komisji

Klaudia Kleps

Email: klaudia.kleps|pipc.org.pl| |klaudia.kleps|pipc.org.pl

Tel. 792 558 010