WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Komisja Gospodarki

Tematyka prac Komisji:

Zrównoważone finansowanie, Brexit, umowy o wolnym handlu, rynek pracy, Gospodarka Obiegu Zamkniętego, kwestie nawozowe i podatkowe.
 

Obszary działania Komisji:

  • Monitorowanie kwestii związanych z międzynarodową polityką handlową.
  • Ochrona konkurencyjności podmiotów polskiego przemysłu chemicznego.
  • Monitorowanie zmian w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących gospodarki i międzynarodowej polityki handlowej.
  • Współpraca z administracją krajową, a także unijnymi organami państwowymi w zakresie regulacji istotnych dla branży.
  • Aktywna współpraca z Członkami PIPC w zakresie wypracowywania rozwiązań legislacyjnych i przygotowywania stanowisk branży.
  • Inicjowanie procesu zmian w projektowanych oraz obowiązujących przepisach oraz wypracowywanie stanowisk i opinii w sprawach  szczególnie istotnych dla sektora chemicznego t.j. konkurencyjność, ochrona rynku i produktów.
  • Podejmowanie działań oraz inicjatyw przez PIPC wspólnie z Członkami PIPC w ramach prac Komisji i grup roboczych.


Członkiem Komisji Gospodarki mogą być wyłącznie przedstawiciele firm będących Członkami PIPC.

 

Koordynator Komisji