VII Kongres Polska Chemia w telewizyjnej formule "na żywo"! ZAREJESTRUJ SIĘ!

Komisja Bezpieczeństwa i Techniki

Planowana tematyka prac Komisji:

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy i procesowego w przemyśle chemicznym, aspekty funkcji wsparcia, projektowania, realizacji inwestycji, utrzymania ruchu w zakładach chemicznych oraz Przemysłu 4.0.

Obszary działania Komisji:

  • Realizacja i dalszy rozwój Programu Bezpieczna Chemia.
  • Podejmowanie działań przez PIPC wspólnie z Członkami PIPC w ramach prac Komisji ds. Bezpieczeństwa i Techniki oraz Podkomisji ds. Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej.
  • Stały monitoring i bieżąca analiza kluczowych zmian w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE.
  • Aktywne wspieranie rozwoju Systemu SPOT.
  • Podejmowanie działań oraz inicjatyw przez PIPC wspólnie z Członkami PIPC w ramach prac Komisji i grup roboczych.


Członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Techniki mogą być wyłącznie przedstawiciele firm będących Członkami PIPC.
 

Koordynator Komisji

Paweł Zawadzki

Email: pawel.zawadzki|pipc.org.pl| |pawel.zawadzki|pipc.org.pl

Tel. 790 340 010