WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Komisja Badań i Innowacji

Tematyka prac Komisji:

Współpraca nauka-przemysł, promowanie prac badawczych i działań innowacyjnych (w tym innowacji technologicznych) podmiotów przemysłu chemicznego, instytutów badawczych i środowiska naukowego, krajowe i unijne finansowe mechanizmy wsparcia (dotacje) i programy badawcze, własność intelektualna, rozwój kadr.
 

Obszary działania Komisji:

  • Współpraca z administracją krajową, Krajowym Punktem Kontaktowym, NCBR, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie  promocji programów wspierających rozwój innowacyjności i funkcjonujących narzędzi finansowych.
  • Monitorowanie programów badawczych i działalności administracji publicznej, w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności dla Członków PIPC i sektora chemicznego w Polsce.
  • Działalność PIPC w obszarze rzecznictwa nakierowanego na współpracę z administracją publiczną w zakresie funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla działań B+I w chemii oraz ochrony własności intelektualnej.
  • Wzmacnianie współpracy nauka-przemysł.
  • Monitorowanie możliwości uruchomienia programów lub projektów wspierających innowacyjność wśród Członków PIPC. 
  • Współpraca z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami sektora chemicznego, klastrami chemicznymi i parkami przemysłowymi, organizacjami branżowymi oraz administracją publiczną w obszarze wspierania rozwoju innowacyjności i potencjału badawczego sektora chemicznego.


Członkiem Komisji Badań i Innowacji mogą być wyłącznie przedstawiciele firm będących Członkami PIPC.
 

Koordynator Komisji

Anna Zalewska

Email: Anna.Zalewska|pipc.org.pl| |Anna.Zalewska|pipc.org.pl

Tel: 733 768 877