Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju

Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju została powołana uchwałą Zarządu PIPC z dnia 27.02.2015 r. Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej Statutem.

Przewodniczącą Komisji jest Pani Magdalena Rangosz-Kalinowska z BASF Polska Sp. z o.o. Funkcję Zastępcy Przewodniczącej pełni Pani Olga Wieszczek z ANWIL S.A.

W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.:

 1. Alwernia S.A
 2. BASF Polska Sp. z o.o.
 3. CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta i Sawicki Spółka Komandytowa
 4. FLUOR S.A.
 5. FOSFAN S.A.
 6. Fundacja PlasticsEurope Polska
 7. Grupa Azoty S.A.
 8. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 9. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
 10. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
 11. Grupa LOTOS S.A.
 12. IBM Polska Sp. z o.o.
 13. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 14. Jars Sp.z .o.o.
 15. Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.
 16. ORLEN Eko Sp. z o.o.
 17. PCC Exol S.A.
 18. PKN Orlen S.A.
 19. Poyry Poland Sp. z o.o.
 20. PERN S.A.
 21. Synthos S.A.
 22. TIKKURILA POLSKA S.A.
 23. K&L Gates Jamka sp. k.

Zakres zadań Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Działania wspierające wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym.
 2. Współpraca podmiotów członkowskich PIPC w zakresie zrównoważonego rozwoju realizowana m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk.
 3. Monitorowanie oraz opiniowanie aktów prawnych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
 4. Rozpowszechnianie informacji o wkładzie przemysłu chemicznego w rozwój i stosowanie dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju
 5. Współpracę z Rządem i Parlamentem Rzeczpospolitej Polskiej na forach opiniodawczych i doradczych organów oraz odpowiednich komisji przez przedstawicieli Komisji lub powołane do tego celu podkomisje problemowe;
 6. Organizację spotkań dyskusyjnych na zasadzie „non profit” z zapewnieniem finansowania udziału zaproszonych prelegentów i ekspertów;
 7. Organizację lub udział w warsztatach/sesjach tematycznych/konferencjach dotyczących upowszechniania działań i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym

Sekretarz Komisji