Komisja ds. Transportu i Dystrybucji

Komisja d/s Transportu i Dystrybucji – informacja o działalności Komisji

Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej Statutem.

 • Wiceprzewodniczącym – Pan Jacek Miłkowski, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.

Komisja zajmuje się problemami związanymi z transportem, logistyką i dystrybucją produktów chemicznych.

W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele zakładów chemicznych oraz firm zajmujących się transportem i dystrybucją produktów chemicznych.

W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.

 1. Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern
 2. Grupa Azoty S.A.
 3. GATX Rail Polska Sp.z o.o.
 4. Solvadis Polska Sp.z o.o.
 5. AHAG Sp. z o.o. S.K.
 6. Autozak Sp. z o.o.
 7. PERN „Przyjaźń” S.A.
 8. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
 9. STAR POLSKA Transport Międzynarodowy Sp. z o.o.
 10. Lanxess Central Europe
 11. CIECH S.A.
 12. Synthos S.A.
 13. LERG S.A.
 14. Operator Logistyczny Paliw Płynnych
 15. PKN Orlen S.A.
 16. Grupa Azoty ZAK S.A.
 17. Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.
 18. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
 19. Sped Trans Polska Sp. z o.o.
 20. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
 21. PCC Rokita S.A.
 22. Brenntag Polska Sp. z o.o.
 23. Tikkurila Polska S.A.
 24. ANWIL S.A.
 25. DACHSER Sp. z o.o.

Zakres działań Komisji ds. Transportu i Dystrybucji

 1. Propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w transporcie i dystrybucji chemikaliów.
 2. Ocena uwarunkowań oraz konsekwencji działań związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją sektora transportowego i chemicznego.
 3. Inicjowanie działań związanych ze zmianą ekonomicznych i prawnych uwarunkowań realizacji zadań transportowych i dystrybucyjnych.
 4. Występowanie do Izby z formalnymi wnioskami o podejmowanie działań w zakresie istotnym dla wykonywania funkcji transportowych i dystrybucyjnych na potrzeby przemysłu chemicznego w Polsce (np. zagadnienia bezpieczeństwa, wolnej konkurencji, uregulowania prawne, itp.)
 5. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi usługodawców na rynku transportowym i dystrybucyjnym.
 6. Opiniowanie aktów prawnych związanych z problematyką transportu i dystrybucji.
 7. Nawiązanie bliższych kontaktów z Systemem SPOT.
 8. Problematyka związana z jakością mycia zbiorników.

W posiedzeniach Komisji uczestniczą zaproszeni goście – eksperci i doradcy wyspecjalizowani w problematyce będącej przedmiotem działań Komisji

Na posiedzenia zapraszani są eksperci, którzy przedstawiają członkom Komisji informacje na temat nowych rozwiązań w transporcie i dystrybucji, komentują przepisy i udzielają wyjaśnień zmian w Ustawie o transporcie drogowym, o przewozach towarów niebezpiecznych.

Z uwagi na rosnące znaczenie transportu intermodalnego gośćmi Komisji byli przedstawiciele PCC Intermodal S.A.

Częstym gościem na spotkaniach Komisji jest Pan Paweł Mularz – niezależny asesor programu SQAS pod auspicjami CEFIC, którego kreatywnym orędownikiem jest PIPC.

Sekretarz Komisji