Komisja ds. Techniki

Komisja ds. Techniki powstała we wrześniu 2013r. Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej statutem.

 

W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.:

 1. Fluor S.A.
 2. Grupa Azoty Z.A. Puławy S.A.
 3. Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
 4. PERN S.A.
 5. INTROSYS Sp.z o.o.
 6. PRIM Chemorozruch Sp.z o.o.
 7. Grupa Azoty S.A.
 8. Ciech S.A.
 9. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 10. Petro Mechanika S.A.
 11. ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
 12. PKN Orlen S.A.
 13. Anwil S.A.
 14. KLIMOS

Zakres działań Komisji ds. Techniki:

 1. Inicjowanie przedsięwzięć zapewniających rozwój techniki w obszarze realizacji inwestycji, utrzymania ruchu, prowadzenia remontów oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego w zakładach chemicznych.
 2. Oddziaływanie na kształt prawodawstwa w zakresie działania Komisji poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, występowanie do Izby z formalnymi wnioskami o odejmowanie działań interwencyjnych w zakresie istotnym dla funkcjonowania przedsiębiorstw z branży chemicznej.
 3. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dotyczących organizacji zarządzania utrzymaniach ruchu oraz realizacją inwestycji.
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań IT wpierających procesy zarządzania w obszarze utrzymania ruchu oraz realizacji inwestycji.
 5. Budowa benchmarków dla instalacji przemysłowych w aspekcie finansowym i w odniesieniu do uzyskiwanej produkcji.
 6. Współpraca z przedsiębiorstwami lub jednostkami organizacyjnymi zrzeszonymi w PIPC w rozwiązywaniu istotnych aspektów technicznych, m.in. poprzez pomoc w realizacji prac eksperckich oraz wypracowywanie w tym zakresie jednolitych interpretacji przepisów prawa.
 7. Współpraca z Komisją ds. Ekologii, w szczególności w zakresie najlepszych dostępnych technik w ramach Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych.
 8. Wymiana informacji na temat mechanizmów wsparcia dla realizacji inwestycji.
 9. Współpraca z organizacjami technicznymi i stowarzyszeniami naukowo – technicznymi w kraju i za granicą oraz uczestniczenie w misjach technicznych i gospodarczych w tym zakresie.
 10. Wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwiązań wspierających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach, w tym rozwiązań IT.
 11. Dążenie do integrowania środowiska inżynierów i techników, rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami zawodowymi a społeczeństwem.
 12. Popularyzowanie rozwiązań technicznych, techniczno – organizacyjnych, krajowych i zagranicznych, a także twórców techniki i ich osiągnięć.
 13. Inicjonowanie, popieranie i rozwijanie innowacyjności, ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości.
 14. Rozwijanie i popularyzacja informacji naukowo – technicznej, ekonomicznej i patentowej.

Sekretarz Komisji