Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej

Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej została powołana uchwałą Zarządu PIPC z dnia 3.10.2016 r.

Pierwsze posiedzenie Komisji miało miejsce w lutym 2017 r. 

W pracach Komisji uczestniczą: przedsiębiorstwa

1. Grupy Azoty S.A.,
2. Anwil S.A.
3. Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
4. FOSFAN S.A.
5. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
6. Tomo Group Sp. z o.o.
7. PKN ORLEN S.A.
8. Safiro Nutrition Sp. z o.o. Sp. K.
9. SYNTHOS S.A.
10. CIECH S.A.
11. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
12. BASF Polska Sp. z o.o.
13. Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej została powołana w celu promowania wolnego i sprawiedliwego handlu oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw polskiego sektora chemicznego w obrębie Unii Europejskiej oraz na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez oddziaływanie na kształt prawodawstwa. Zadania Komisji są realizowane m.in. poprzez współpracę z Rządem i Parlamentem Rzeczpospolitej Polskiej, a także współpracę z administracją, instytucjami i organizacjami branżowymi na szczeblu europejskim i międzynarodowym.