Komisja ds. Innowacji

Komisja ds. Innowacji została powołana uchwałą Zarządu PIPC z dnia 13.04.2015 r. Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej Statutem.

 • Przewodniczącym Komisji jest dr Andrzej Krueger z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”.
 • Wiceprzewodniczącymi są:
  • Małgorzata Królak z PKN Orlen S.A.
  • Pani Katarzyna Ruczka z Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.:

 1. Alwernia S.A.
 2. BASF Polska Sp. z o.o.
 3. DRUKPOL.FLEXO Sp. z o.o. Sp. k.
 4. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 5. Grupa Lotos S.A.
 6. IBM Polska Sp. z o.o.
 7. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 9. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
 10. Instytut Przemysłu Organicznego
 11. Medistyl spol. s r.o.
 12. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 13. PCC Rokita S.A.
 14. PKN Orlen S.A.
 15. Selvita S.A.
 16. Synthos S.A.
 17. YLIA Sp. z o.o.

Zakres zadań Komisji ds. Innowacji:

 1. współpraca z Rządem i Parlamentem Rzeczpospolitej Polskiej na forach opiniodawczych i doradczych organów oraz odpowiednich komisji przez przedstawicieli Komisji lub powołane do tego celu podkomisje problemowe;
 2. przygotowywanie opinii poprzez opracowania własne lub poprzez wskazanie Prezesowi Zarządu PIPC/Sekretarzowi Komisji ds. Innowacji PIPC konieczności zlecenia ekspertyz zewnętrznych, w sprawach związanych z zakresem działania Komisji;
 3. organizacja spotkań dyskusyjnych na zasadzie „non profit” zapewniających finansowanie udziału w nich zaproszonych prelegentów i ekspertów;
 4. organizacja lub udział w warsztatach/sesjach tematycznych/konferencjach z zakresu B+R i innowacyjności dla przemysłu chemicznego.

Sekretarz Komisji