Komisja ds. Ekologii

Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej statutem.
•    Przewodniczącym Komisji jest Pan Witold Posadzy z PCC Rokita S.A.
•    Wiceprzewodniczącą jest Pani Maria Żelazińska z PKN Orlen S.A.

W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.:

 1.  Alwernia S.A.
 2.  Anwil S.A.
 3.  Atmoterm S.A.
 4.  Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o.
 5.  BASF Polska Sp. z o.o.
 6.  Battara Bartoszek Kuliński BBK Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p.
 7.  Chem Distribution Sp. z o.o.
 8.  Ciech S.A.
 9.  Fosfan S.A.
 10.  Grupa Azoty S.A.
 11.  Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
 12.  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 13.  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
 14.  Grupa LOTOS S.A.
 15.  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
 16.  Instytut Przemysłu Organicznego
 17.  Jars Sp. z o.o.
 18.  Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 19.  Orlen Eko Sp. z o.o.
 20.  PCC Rokita S.A.
 21.  PERN S.A.
 22.  PFLEIDERER SILEKOL sp. z o.o.
 23.  PKN Orlen S.A.
 24.  PlasticsEurope Polska
 25.  Synthos S.A.
 26.  UNISERV-PIECBUD S.A.
 27.  WKB Wierciński, Kwieciński , Baehr Sp. Kom.
 28.  YLIA Sp. z o.o.
 29.  Zakłady Chemiczne SIARKOPOL Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Zakres działań Komisji ds. Ekologii:

 1. Współpraca z Rządem i Parlamentem Rzeczpospolitej Polskiej na forach opiniodawczych i doradczych organów oraz odpowiednich komisji poprzez odpowiednio umocowanych przedstawicieli komisji lub powołane do tego celu podkomisje problemowe.
 2. Przygotowywanie opinii i inicjatyw poprzez opracowania własne lub poprzez wskazanie Prezesowi Zarządu PIPC konieczności zlecenia ekspertyz zewnętrznych, w sprawach związanych z zakresem działania komisji;
 3. Organizacja spotkań dyskusyjnych na zasadzie „non profit” zapewniających finansowanie udziału w nich zaproszonych referentów i ekspertów.
 4. Opiniowanie nowych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz inicjowanie procesu koniecznych zmian w aktach obowiązujących.
 5. Opracowywanie corocznego „Raportu środowiskowego” i wykorzystywanie zawartych w nim informacji do kreowania ekologicznego wizerunku branży chemicznej a w szczególności firm zrzeszonych w PIPC.
 6. Współpraca – w indywidualnych przypadkach – z zakładami zrzeszonymi w PIPC w rozwiązaniu istotnych aspektów środowiskowych m.in. poprzez pomoc w organizacji prac eksperckich.

Sekretarz Komisji