Komisje PIPC

Komisje działające w ramach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego realizują swoje działania poprzez:

  1. Realizację zadań wynikających z przyjętych zakresów działalności komisji;
  2. Regularne posiedzenia plenarne komisji;
  3. Przygotowywanie stanowisk i opinii w rozpatrywanych sprawach;
  4. Sygnalizowanie potrzeb w zakresie realizacji szkoleń, przygotowywania analiz i innych działań na potrzeby Członków PIPC;
  5. Udział przewodniczących komisji lub innych członków komisji w spotkaniach zewnętrznych jako reprezentantów Izby w ramach zakresu tematycznego danej komisji.