II Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA

Targi ExpoOPAKOWANIA - Opakowania w Przemyśle odbędą się 21 - 22 listopada 2018 .

Podczas wydarzenia podjęte zostaną kwestie:

  • Jaki wpływ ma wdrażanie idei Przemysłu 4.0, w tym głównie  automatyzacji i robotyzacji na produkcję?
  • Czy zakłady produkujące opakowania mogą się już pochwalić sukcesami w tym obszarze?
  • Jak efektywnie wykorzystać automatykę i roboty w zakładzie produkcyjnym?

Na te i inne zagadnienia uczestnicy będą szukać odpowiedzi podczas wydarzeń towarzyszących Targom ExpoOPAKOWANIA, a będą to m.in.:

  • Forum „Automatyzacja i robotyzacja – odpowiedź na wyzwania branży opakowań”
  • warsztaty z programowania robotów przemysłowych

(Organizator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)

  • Konferencja pt.: „Opakowania w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym”

(Organizator: Polska Izba Opakowań)

  • Panel dyskusyjny o relacjach pomiędzy człowiekiem a opakowaniem
  • warsztaty z marketingowych technik badań opakowań

(Organizator: Katedra Opakowalnictwa Towarów Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem oraz Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów UEK)

  • Seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe dzisiaj i jutro”
  • szkolenie „Odpad opakowaniowy to surowiec”.

(Organizator: Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań)

 

Więcej na: www.expoopakowania.pl

Wydarzenie objęte jest Patronatem Merytorycznym PIPC oraz Patronatem Medialnym Magazynu "Polska Chemia".

Szczegóły
Data: 21.11.2018, do: 22.11.2018
Lokalizacja: Sosnowiec
Organizator:
Expo Silesia sp. z o.o.
Adres:
Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, Sosnowiec
Odwiedź stronę
Mapa google