WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Lista Ogłoszeń

Usługi
Pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH a Dräger Polska Sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie, mające na celu promowanie działań edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa.
Czytaj więcej
Usługi
W Kancelarii Staniek&Partners każdego dnia stawiamy na jakość i rozwój naszych kompetencji – dzięki temu możemy być dla Państwa wartościowym wsparciem w biznesie.
Czytaj więcej
Usługi
Informacje na temat projektowania i budowy instalacji i urządzeń odpowiadających na różnorodność procesów chemicznych w jednym miejscu. Zapraszamy na nową stronę Boccard Kates!
Czytaj więcej
Usługi
16 lipca 2021 w siedzibie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w czasie konferencji prasowej, przedstawione zostały wyniki pilotażowego wdrożenia innowacyjnych szkoleń dla obsługi instalacji chemicznych, wykorzystujących rzeczywistość wirtualną w systemie vReact firmy AppsBow. Sukces projektu został ogłoszony przez Prezesa Zarządu Puław, Tomasza Hryniewicza.
Czytaj więcej
Usługi
Informujemy o możliwości uzyskania przez Państwa Spółkę zwrotu nadpłaty podatku wykazanego w związku ze stosowaniem tzw. limitu usług niematerialnych (art. 15e ustawy o CIT).
Czytaj więcej
Usługi
Czy wiecie Państwo jakie obowiązki na gruncie przepisów o cenach transferowych spoczywają na Państwa firmie i klientach? Czy weryfikowali Państwo konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych lub obowiązek składania informacji TPR?
Czytaj więcej
Usługi
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” oferuje Państwu kompleksową usługę badawczą pn. „Multichem - Wykrywanie substancji SVHC w produktach i wyrobach”.
Czytaj więcej
Usługi
Firma członkowska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Firma Ayming, oferuje pomoc organizacjom zrzeszonym w PIPC.
Czytaj więcej
Usługi
Pracujesz nad preparatami wspomagającymi leczenie koronawirusa? Skorzystaj z platformy Product Life Cycle System podczas realizacji prac i skróć czas pracy nad nowym produktem.
Czytaj więcej
Usługi
Własność intelektualna jest jednym z cenniejszych zasobów każdej firmy. Właściwie zarządzana i chroniona stanowi ważny instrument rozwoju biznesu zarówno w czasach lepszej jak i gorszej koniunktury.
Czytaj więcej