WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Lista Ogłoszeń

Publikacje
Clariter wyróżniono za wyjątkową działalność w zakresie opracowywania i wykorzystywania nowych technologii dzięki innowacyjnemu, neutralnemu dla klimatu i efektywnemu pod względem wykorzystania zasobów rozwiązaniu przetwarzania plastiku na produkty.
Czytaj więcej
Publikacje
Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW to zasady ładu korporacyjnego, którym od 2002 r. podlegają wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku warszawskiej giełdy (na zasadzie soft law). Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dotychczasowy zbiór Dobrych Praktyk z 2016 r. zastąpiono nowym, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2021 r. (tzw. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021)..
Czytaj więcej
Publikacje
Wychodząc naprzeciw światowym trendom i potrzebom przedsiębiorców, WKB powołała multidycyplinarną praktykę ds. ESG (Environmental, Social, Governance).
Czytaj więcej
Publikacje
Pobierz darmowy poradnik dla projektantów instalacji przemysłowych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, w których zastosowanie znajdują zbiorniki chemoodporne. Opracowaliśmy prawie 40 stron materiału, w którym zebraliśmy sporą dawkę wiedzy, dzieląc się kilkunastoletnim doświadczeniem!
Czytaj więcej
Publikacje
3 lipca b.r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego, szczególnie ważne dla prawników prowadzących sprawy sądowe. Dotyczą one m.in. doręczania pełnomocnikom pism sądowych przez umieszczanie ich treści w portalu informacyjnym.
Czytaj więcej
Publikacje
Ayming przygotowuje raport dotyczący krajobrazu innowacyjności na świecie, którego częścią jest badanie przeprowadzane w 15 krajach, m.in. w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Czytaj więcej
Publikacje
Raport, który podsumowuje 5 lat istnienia ulgi B+R. Raport został opracowany na podstawie badania wśród 101 firm prowadzących prace B+R oraz analiz ekspertów Ayming.
Czytaj więcej
Publikacje
Eksperci kancelarii WKB, na bazie własnych doświadczeń, przygotowali praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców dotyczący zatorów płatniczych.  Link do informacji oraz przewodnika:
Czytaj więcej
Publikacje
30 marca 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ).
Czytaj więcej
Publikacje
Ambasada RP w Dosze uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na zainteresowanie lokalnych partnerów, podjęła się zebrania oferty polskich przedsiębiorstw dla rynku katarskiego.
Czytaj więcej