WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty - informacja

Informujemy o możliwości uzyskania przez Państwa Spółkę zwrotu nadpłaty podatku wykazanego w związku ze stosowaniem tzw. limitu usług niematerialnych (art. 15e ustawy o CIT).

Szansa na zwrot nadpłaty ma związek z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C‑484/19) w sprawie szwedzkiej spółki Lexel AB. Trybunał wydając wyrok w tej sprawie uznał szwedzkie przepisy ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów części wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych z siedzibą poza terytorium Szwecji za niezgodne ze swobodą przedsiębiorczości. Co wynikało z tego, że gdyby zapłata zostałaby dokonana na rzecz podmiotu powiązanego z siedzibą na terytorium Szwecji, to ograniczenie nie znalazłoby zastosowania.

Biorąc pod uwagę tezy zaprezentowane w wyroku, dostrzegamy pewne podobieństwa pomiędzy zakwestionowanymi przez TSUE szwedzkimi przepisami a polskim limitem dot. usług niematerialnych (art. 15e ustawy o CIT). Zgodnie z polskimi przepisami, limitowanie w zaliczaniu do kosztów wydatków poniesionych na zakup usług niematerialnych nie ma zastosowania, jeśli wydatki są ponoszone przez spółkę tworzącą podatkową grupę podatkową na rzecz innej spółki z grupy. Co istotne, członkami podatkowej grupy kapitałowej mogą być jedynie spółki z siedzibą na terytorium Polski. Sprawia to, że wspomniana wyżej swoboda przedsiębiorczości doznaje ograniczenia, ponieważ polskie przepisy dyskryminują podmioty z siedzibą poza terytorium Polski. Co oznacza, że art. 15e ustawy o CIT jest potencjalnie niezgodny z prawem unijnym.

W efekcie pojawia się szansa na odzyskanie podatku wykazanego w związku ze stosowaniem tzw. limitu usług niematerialnych. Ma to zastosowanie od początku obowiązywania tego limitu, tj. począwszy od rozliczenia za 2018 r.

W razie gdybyście byli Państwo zainteresowani zwrotem podatku za lata 2018-2020, pozyskaniem interpretacji indywidualnej na przyszłość lub uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu.