WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

ALERT PRAWNY CMS - PROJEKT ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO OCENY RYZYKA W SPRAWACH REMEDIACYJNYCH

4 lutego 2022 został opublikowany oficjalny projekt rozporządzenia o potencjalnie kluczowym znaczeniu w sprawach remediacyjnych, a zatem kwestiach istotnych dla sektora nieruchomości, energetyki i przemysłu. 

Jest to dokument Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

Zdecydowanie zaostrza on wymogi stawiane wobec tzw. oceny ryzyka, która jest niezbędnym elementem np. wniosku o zwolnienie z obowiązku remediacji albo o ograniczoną remediację. Co to oznacza i jak się na to przygotować?

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w przygotowanym materiale.

CMS Remediacja