WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Przystąp do PIPC

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Poniżej znajdziecie Państwo deklarację przystąpienia do Izby oraz formularz przystąpienia do jednej z kilku działających w ramach PIPC komisji problemowych.

Zapraszamy również do zapoznania się ze Statutem naszej Organizacji oraz z materiałem informacyjnym PIPC.

Korzyści płynące z przystąpienia do PIPC

1. Członkowie mają wpływ na krajowe rozwiązania prawne (PIPC bierze czynny udział w całym procesie legislacyjnym i stale go monitoruje).
2. Członkowie uczestniczą w opiniowaniu unijnych regulacji prawnych, m.in. poprzez aktywne członkostwo PIPC w najważniejszych organizacjach branżowych, tj. Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic).
3. Realny udział w tworzeniu stanowisk i opinii aktów prawnych konsultowanych z PIPC w zakresie kluczowych aspektów działalności sektora i poszczególnych członków.
4. Możliwość organizacji dedykowanych spotkań dla Członków PIPC, omawiających zakres współpracy, kluczowych obszarów wsparcia operacyjnego niezbędnego spółce ze strony PIPC.
5. Bezpłatne wsparcie prawne i merytoryczne dla Członków PIPC w zakresie prowadzonego rzecznictwa, regulacji etc. (np. dostęp do opinii i analiz przygotowywanych przez dedykowane zespoły ekspertów.
6. Stałe wsparcie merytoryczne ekspertów PIPC w obszarach regulacyjnych i projektowych (tj. bezpieczeństwo pracy i procesowe, rozwiązania 4.0., rozwój obszarów B+R, współpraca biznes-nauka, CSR).
7. Wsparcie rozwoju kadr poprzez bezpłatny udział pracowników w warsztatach, szkoleniach, konferencjach organizowanych przez PIPC.
8. Możliwość przystąpienia do wybranych projektów PIPC w charakterze Partnera dająca wpływ na kształtowanie założeń projektów.
9. Stały dostęp do opracowań, badań i raportów dotyczących przemysłu chemicznego.
10. Networking podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę.
11. Możliwość bezpłatnej publikacji artykułów eksperckich w Magazynie Polska Chemia.
12. Możliwość bezpłatnych publikacji ogłoszeń na Platformie wymiany informacji biznesowej PIPC tzw. „Giełdzie”.