VII Kongres Polska Chemia: OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI!

Przystąp do PIPC

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Poniżej znajdziecie Państwo deklarację przystąpienia do Izby oraz formularz przystąpienia do jednej z kilku działających w ramach PIPC komisji problemowych.

Zapraszamy również do zapoznania się ze Statutem naszej Organizacji oraz z materiałem informacyjnym PIPC.

Korzyści płynące z przystąpienia do PIPC

1. Członkowie mają wpływ na krajowe rozwiązania prawne (PIPC bierze czynny udział w całym procesie legislacyjnym i stale go monitoruje).
2. Członkowie uczestniczą w opiniowaniu unijnych regulacji prawnych, m.in. poprzez aktywne członkostwo PIPC w najważniejszych organizacjach branżowych, tj. Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic).
3. Realny udział w tworzeniu stanowisk i opinii aktów prawnych konsultowanych z PIPC w zakresie kluczowych aspektów działalności sektora i poszczególnych członków.
4. Możliwość organizacji dedykowanych spotkań dla Członków PIPC, omawiających zakres współpracy, kluczowych obszarów wsparcia operacyjnego niezbędnego spółce ze strony PIPC.
5. Bezpłatne wsparcie prawne i merytoryczne dla Członków PIPC w zakresie prowadzonego rzecznictwa, regulacji etc. (np. dostęp do opinii i analiz przygotowywanych przez dedykowane zespoły ekspertów; wartość rynkowa każdej z analiz to min. 40 tyś. zł).
6. Stałe wsparcie merytoryczne ekspertów PIPC w obszarach regulacyjnych i projektowych (tj. bezpieczeństwo pracy i procesowe, rozwiązania 4.0., rozwój obszarów B+R, współpraca biznes-nauka, CSR).
7. Wsparcie rozwoju kadr Członków PIPC poprzez bezpłatny udział pracowników w warsztatach,
szkoleniach, konferencjach organizowanych przez PIPC (wartość rynkowa każdego z wydarzeń jest nie mniejsza niż 30 tyś. zł).
8. Możliwość przystąpienia do wybranych projektów PIPC w charakterze Partnera dająca wpływ na kształtowanie założeń projektów.
9. Stały dostęp do opracowań, badań i raportów dotyczących przemysłu chemicznego.
10. Networking podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę.
11. Spójna komunikacja.