VII Kongres Polska Chemia: OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI!

Aktualności

Baza SCIP - ang. Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
Czytaj więcej
Prezentujemy Państwu konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej na temat unijnego budżetu.
Czytaj więcej
ECHA prowadzi (do 5 czerwca br.) konsultacje w sprawie dodania nowych substancji priorytetowych do załącznika XIV do rozporządzenia REACH
Czytaj więcej
Startuje cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Partnerami cyklu jest dziewięć instytucji, odpowiedzialnych za wybrane obszary tarczy. Cykl konferencji on-line rozpocznie się 26 maja br.
Czytaj więcej
Przedstawiamy zestaw informacji, otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dot. systemu zamówień instytucji Unii Europejskiej.  Obecna sytuacja może być również szansą do rozwinięcia działalności poza granicami kraju.
Czytaj więcej
Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Komisję Europejską, innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii odegrają ważną rolę w zapewnieniu włączenia odnawialnych źródeł energii do sieci w UE.
Czytaj więcej
Informujemy, że Cicerone rozpoczął konsultacje dot. "Strategicznego programu badań i innowacji dla GOZ" z terminem zgłaszania uwag do dnia 18 maja 2020 r.
Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa PIPC, dr. inż. Tomasza Zielińskiego, dot. danych GUS o wynikach branżowych w marcu 2020.
Czytaj więcej
W ramach prac Międzybranżowego Sojuszu dotyczącego COVID-19 utworzono praktyczny przewodnik, który ma pomóc przedsiębiorstwom w wypełnianiu ich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR).
Czytaj więcej
W ramach programu LIFE część budżetu będzie przeznaczona na projekty związane z transformacją energetyczną. Do 25 kwietnia trwa rejestracja na wydarzenie dedykowane wnioskodawcom
Czytaj więcej