VII Kongres Polska Chemia: OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI!

Zmiany w statucie PIPC

Na Ogólnym Zgromadzeniu Członków PIPC 11 marca br. doszło do zatwierdzenia zmian statutowych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. 

Zaktualizowany statut dostępny jest w zakładce: O NAS/STATUT