WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Posiedzenie Komisji Gospodarki PIPC - warsztat na temat ESG

7 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki PIPC w formule stacjonarnej. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki uprzejmości kancelarii DWF Poland i odbyło się w siedzibie firmy w Warszawie.

W trakcie posiedzenia przeprowadzono warsztat pt. „ESG – jak przygotować się do rewolucji?”, który przeprowadził Pan Paweł Dudojc, Counsel w DWF Poland. Do udziału w warsztacie, ze względu na jego tematykę, zostali zaproszeni również Członkowie Komisji Środowiska PIPC.

Udział w warsztacie przybliżył Członkom temat raportowania ESG, pozwolił zrozumieć wagę nurtu ESG oraz wskazał jak można przygotować firmę do nadchodzącej rewolucji związanej z raportowaniem ESG.

ESG (ang. E – Environmental, S – Social, G – Governance) to koncepcja dotycząca czynników, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, a także innych organizacji. Składają się one z trzech elementów: środowisko (E), społeczna odpowiedzialność (S) i ład korporacyjny (G). ESG to idea, zgodnie z którą przedsiębiorstwo powinno troszczyć się nie tylko o własny interes ekonomiczny.

O Komisjach PIPC:

W strukturze Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego działa 5 komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowymi zadaniami Komisji są:

  • oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych;
  • wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa;
  • inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.