Najnowsze publikacje PIPC już dostępne!

Raport Roczny 2017 (ekonomiczny) oraz Broszura Raportu Środowiskowego dostępne online.

Jak mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ostatnie lata to czas dobrej koniunktury, nie tylko w samym sektorze chemicznym, ale także w licznych, powiązanych sektorach gospodarki, które stale wykorzystują tysiące produktów przemysłu chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach, 2017 rok to okres stałego podnoszenia najważniejszych wskaźników przemysłu chemicznego w Polsce. Podążamy za światowymi trendami, rozwijamy się, inwestujemy. Polski segment chemiczny niezmiennie jest w światowej czołówce pod względem tempa wzrostu i rozwija się szybciej niż średnia dla polskiego przemysłu. Pozostajemy pod silnym wpływem regulacji i przemysłowo-konsumenckich globalnych trendów, które są szansą na umocnienie konkurencyjności polskiej branży chemicznej jak i wyzwaniem, któremu przemysł musi sprostać!

Zachęcamy do lektury!

Raport Ekonomiczny 2017 Raport Ekonomiczny 2017

Broszura Raportu Środowisowego 2017 Broszura Raportu Środowiskowego 2017