WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

III DEBATA KAMPANII POLSKA CHEMIA: "PAKIET FIT FOR 55 - WPŁYW NA POLSKĄ CHEMIĘ"

Z największą przyjemnością zapraszamy do udziału w III Debacie w ramach Kampanii Polska Chemia w 2021 r., która odbędzie się w czwartek, 23 września br. o godz. 10.00.

Podczas trzeciej tegorocznej Debaty w ramach Kampanii Polska Chemia chcemy poruszyć kwestie związane z pakietem "Fit for 55" i jego znaczeniem dla branży chemicznej. Ogłoszony w lipcu br. przez Komisję Europejską pakiet jest jednym z najważniejszych, z punktu widzenia branży, elementów Europejskiego Zielonego Ładu.  

Fit for 55 stanowi 13 wniosków ustawodawczych – zupełnie nowych lub stanowiących zmiany istniejących już przepisów. Do aktualizacji obowiązujących przepisów UE należą m.in.: rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED), nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED). Do całkowicie nowych propozycji legislacyjnych należą zaś m.in.: mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM), czy ReFuelEU Aviation, czyli inicjatywa dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych. Ambitne cele unijne w obszarze klimatu i energii będą miały ogromny wpływ na wiele sektorów gospodarki, w tym na wszystkie powiązane z chemią. 

Podczas spotkania będziemy rozmawiać m.in. o:  

  • ocenie propozycji zawartych w pakiecie Fit for 55; 
  • propozycjach mających największe znaczenie dla dekarbonizacji polskiego przemysłu; 
  • narzędziach ułatwiających przejście na gospodarkę neutralną klimatycznie; 
  • narzędziach wsparcia dedykowane polskim przedsiębiorcom. 

Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie Zoom Webinar, a udział w nim wezmą zaproszeni przedstawiciele Partnerów Kampanii Polska Chemia, administracji oraz eksperci branżowi.  

Głosem eksperckim całego przemysłu chemicznego będzie dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Udział w debacie potwierdzili przedstawiciele administracji oraz Partnerów Strategicznych Kampanii Polska Chemia:

Andrzej Sadoś - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy UE; 

Paweł Różycki - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; 

Robert Jeszke - Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji oraz Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), KOBiZE, IOŚ-PIB. 

Karol Wolff - Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN S.A.,

Kalina Sarnowska - Kierownik Biura Regulacji Grupy Azoty S.A.

Debatę moderować będzie Barbara Rajkowska - Kierownik projektu, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. 

Szczegółowa agenda już wkrótce. 

Partnerami Strategicznymi Kampanii Polska Chemia są:  

Grupa Azoty S.A., PKN ORLEN S.A. 

Partnerami Głównymi Kampanii Polska Chemia są:  

ANWIL S.A, Grupa LOTOS S.A. 

Weź udział w Debacie – zarejestruj się już dziś! 

Data: 23 września 2021 r. (czwartek) 

Godz.: 10.00-12.00 

Miejsce: Zoom Webinar (online) 

Bezpłatna rejestracja: https://bit.ly/3jTt4cT

Zapraszamy!