VII Kongres Polska Chemia: OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI!

Aktualności

Na Ogólnym Zgromadzeniu Członków PIPC 11 marca br. doszło do zatwierdzenia zmian statutowych
Czytaj więcej
Firma o ponad stuletniej tradycji dołącza do grona Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Czytaj więcej
Polska Chemia potrzebuje większego wsparcia - komentarz PIPC ws. tarczy antykryzysowej
Czytaj więcej
W nawiązaniu do prowadzonych prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego nad opracowywaniem postulatów mających na celów ochronę sektora chemicznego w trakcie trwania epidemii koronawirusa i jej skutkami publikujemy Państwu drugie stanowisko w tej sprawie.
Czytaj więcej
Organizacje partnerskie zrzeszone w Forum Rozwoju Przemysłu w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej w trosce o ochronę tak istotnej gałęzi gospodarki, którą jest przemysł, rozpoczęły pracę nad najistotniejszym w tym momencie tematem, jakim jest przedstawienie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek
Czytaj więcej
Przemysł chemiczny w Polsce, podobnie jak i inne sektory polskiej gospodarki, stanął w obliczu wielu wyzwań związanych ze skutkami wprowadzenia stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa COVID-19. Jeszcze na przełomie roku 2019 i 2020 wielu krajowych przedsiębiorców branży chemicznej zastanawiało się, jak pogodzić „zielone” plany unijnej administracji przedstawione w programie
Czytaj więcej
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu Polska Chemia 1/2020
Czytaj więcej
Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) to dobrowolne porozumienie zawarte z początkiem marca 2020 roku, które zostało zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC), która jako jedna z największych organizacji przemysłowych, reprezentujących sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej, zaprosiła do współpracy aktywne organizacje branżowe reprezentujące różne sektory przemysłu w Polsce: Polską Izbę Odzysku
Czytaj więcej
Szanowni Państwo, W związku z zagrożeniem Coronawirusem (COVID-19) oraz zaleceniami GIS-u dotyczącymi imprez masowych Kancelaria Prezydenta RP podjęła decyzję o odwołaniu wszystkich większych spotkań, mających się odbywać począwszy od dnia jutrzejszego tj. 10 marca br., w tym powołania Forum Rozwoju Przemysłu. W czasie, w którym miało odbyć się oficjalne powołanie FRP z udziałem Prezydenta RP
Czytaj więcej
Największe branżowe organizacje przemysłowe w Polsce, dostrzegając istotę i wagę współpracy wielu sektorów polskiej gospodarki, powołały Forum Rozwoju Przemysłu. Stworzone przez nas Forum to płaszczyzna do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń połączona z silnym komponentem legislacyjno-rzeczniczym. Jest to przestrzeń mająca na celu ułatwienie współpracy zarówno z administracją publiczną, jak
Czytaj więcej