Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej

Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej została powołana uchwałą Zarządu PIPC z dnia 3.10.2016 r.

Pierwsze posiedzenie Komisji miało miejsce w lutym 2017 r. 

W pracach Komisji uczestniczą: przedsiębiorstwa Grupy Azoty S.A., Anwil S.A. oraz Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej została powołana w celu promowania wolnego i sprawiedliwego handlu oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw polskiego sektora chemicznego w obrębie Unii Europejskiej oraz na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez oddziaływanie na kształt prawodawstwa. Zadania Komisji są realizowane m.in. poprzez współpracę z Rządem i Parlamentem Rzeczpospolitej Polskiej, a także współpracę z administracją, instytucjami i organizacjami branżowymi na szczeblu europejskim i międzynarodowym.

Sekretarz Komisji