V Międzynarodowa Konferencja HAZEX nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle

Podczas konferencji poruszane będą takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych, które wykorzystują głównie materiały sypkie. Skupimy się na najważniejszych obszarach: 
BLOK I - Kluczowe aspekty prawne, czyli co musisz wiedzieć o ATEX; 
BLOK II - Po pierwsze nie dopuścić do wybuchu (ograniczenie atmosfer wybuchowych i źródeł zapłonu); 
BLOK III - Ograniczanie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu; BLOK IV - Pokaz wybuchów; BLOK V - Bezpieczeństwo wybuchowe a pożarowe; 
BLOK VI - Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo produkcji

W konferencji cyklicznie biorą udział firmy wykorzystujące w procesie produkcyjnym palne i wybuchowe pyły. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele zakładów funkcjonujących w branży energetycznej, drzewnej, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz organizacji państwowych i firmy ubezpieczeniowych. W konferencji powinni w szczególności wziąć udział przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej działów technicznych w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie ruchu.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i patronatem medialnym Magazynu "Polska Chemia".

Członkom PIPC przysługuje 25 proc. rabat na udział w Konferencji.

Kliknij, żeby przejść na stronę Wydarzenia

Szczegóły
Data: 26.10.2017, do: 27.10.2017
Adres:
Kraków, Hotel Best Western, ul. Opolska 14a
Odwiedź stronę
Mapa google