Ustawa o rynku mocy – wpływ regulacji na przemysł oraz branżę energetyczną

Informację nt. Wydarzenia opublikujemy po otrzymaniu jej od Organizatora.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Wydarzenia, a Magazyn "Polska Chemia" - Patronem Medialnym".

Szczegóły
Data: 15.02.2018, do: 15.02.2018
Lokalizacja: Katowice