Krajowy Dzień Informacyjny NMBP

12 września 2017 r. w Warszawie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (ul. Pawińskiego 5b, Aula im. Wacława Olszaka) odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny NMBP.

Organizatorem spotkania jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Dzień informacyjny będzie poświęcony tematyce konkursów w obszarze NMBP w perspektywie następnych  3 lat. Szczególny nacisk będzie położony na zmienioną formułę i specyfikę określoną w Programie Pracy Horyzont 2020 na lata 2018-2020.

Informacje i rejestracja: kliknij tutaj

Szczegóły
Data: 12.09.2017, do: 12.09.2017
Lokalizacja: Warszawa
Organizator:
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Adres:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5b, Aula im. Wacława Olszaka
Odwiedź stronę
Mapa google