Menu
W "Rzeczpospolitej" (28.08.2015) ukazał się zapis Debaty pt. "Unijny Pakiet Energetyczno-Klimatyczny 2030 a konkurencyjność gospodarki Polski". Debata miała na celu omówienie wpływu decyzji UE dotyczących ochrony klimatu na przyszłość i rozwój ekonomiczny kraju.
 
W wydarzeniu wziął udział dr Krzysztof Łokaj, Dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a także: Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Herbert L. Gabryś, Ekspert z Krajowej Izby Gospodarczej, Rafał Lipiński, Prezes Zarządu Seen Holding i Wojciech Szymański, Wiceprezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.
 
Zapis Debaty można przeczytać na stronie internetowej "Rzeczpospolitej" - KLIKNIJ TUTAJ