Zapisz się już dziś!

 

II KNT Innowacje w Przemyśle Chemicznym Rozwój, Nauka, Trendy, Innowacje

II Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym" odbędzie się w dniach 13 - 14 listopada 2018 roku  w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej (Budynek V).


Konferencja, ma na celu promocję najciekawszych innowacyjnych rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie firm, budowanie ich przewag konkurencyjnych a tym samym mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie silnej pozycji całego polskiego sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki.


Poruszana tematyka będzie skupiona wokół sześciu obszarów, którymi są: innowacje produktowe, innowacje procesowe, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, innowacje technologiczne, zarządzanie innowacjami, nowoczesne systemy wsparcia działalności podstawowej, działania wzmacniające pozycję konkurencyjną.
 

kntPodczas tegorocznej konferencji odbędą się dwie debaty panelowe dotyczące rozwoju innowacyjności w Polskiej Chemii (pt. Rozwój innowacyjnej Chemii. Czy istnieje przepis na sukces? ) oraz ochrony własności intelektualnej (Jak skutecznie chronić własne pomysły?). Równie ważnym elementem będą wystąpienia prelegentów dotyczące m.in. realizowanych prac badawczych. Wieczorem organizatorzy planują regionalną kolację.


Zakres tematyczny związany jest ze Strategicznymi Obszarami Badawczo-Rozwojowymi w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM, a także wszelkimi aspektami innowacyjności w przemyśle chemicznym, od innowacji procesowych i produktowych, aż po zarządzanie innowacjami i nowoczesnymi systemami wspierającymi podstawową działalność.

 

Możliwe formy udziału:
• wystąpienie konferencyjne (prezentacja 15-20 minut) nt. prac badawczych, projektów i rozwiązań innowacyjnych w przemyśle chemicznym;
• publikacja referatów w formie rozdziału w monografii (min. 20 tys. znaków);
• wystąpienie konferencyjne oraz publikacja referatów;
• udział w roli słuchacza.
Poniżej znajdują się linki rejestracyjne dla uczestników:
• Rejestracja dla osób spoza PIPC
• Rejestracja dla Członków PIPC


opłaty
 
Terminarz Konferencji:

1. Rejestracja:  

  • 28 października 2018 r. – dla Uczestników – Prelegentów
  • 4 listopada 2018 r. – dla pozostałych Uczestników

2. Przesłanie streszczenia wystąpienia (abstraktu): do 28 października 2018 r.
3. Przesłanie prezentacji w formatach PDF i PP: 5 listopada 2018 r.
4. Przesłanie tekstu do publikacji w monografii: do 30 listopada 2018 r.

Adres do wysyłki materiałów: Anna.Zalewska|pipc.org.pl| |Anna.Zalewska|pipc.org.pl

 

Poniżej znajdują się wzory abstraktu oraz monografii:

Monografia - wzór

Abstrakt - wzór

Poniżej znajduję się regulamin Wydarzenia:

Regulamin Wydarzenia

Patroni Honorowi

 

FNP

 

Krajowa Izba Gospodarcza

 

Politechnika Rzeszowska

 

Patroni Medialni

 

ChemiaPrzemysłowa

 

Energetyka CiZ

 

Express Przemysłowy

 

Kierunekchemia.pl

 

Kierunekenergetyka

 

PolishMarket

 

 

 

Szczegóły
Data: 13.11.2018, do: 14.11.2018
Lokalizacja: Rzeszów
Organizator:
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Adres:
ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów