Konferencja PIPC "Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki - Wyzwania Stojące Przed Sektorem”

W imieniu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego serdecznie zapraszamy na Konferencję „Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki - Wyzwania Stojące Przed Sektorem”, organizowaną przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach Kampanii „Polska Chemia”, która odbędzie się 7 marca 2019 roku w Digital Knowledge Village w Warszawie.

Konferencją „Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki - Wyzwania Stojące Przed Sektorem" chcemy rozpocząć szeroki dialog nad stojącymi przed Nami wyzwaniami. Wraz z przedstawicielami spółek członkowskich oraz gronem ekspertów chcemy się zastanowić nad rozwiązaniami, które sprawią, że nasz sektor będzie mógł dalej rosnąć, podnosząc naszą konkurencyjność na rynkach zewnętrznych, zwiększając bezpieczeństwo oraz rozwijając kadry które pozwolą nam na realizację strategii rozwojowych.

Chcemy wspólnie z Państwem zastanowić się nad najlepszymi dla branży rozwiązaniami, pogłębiać współpracę oraz współtworzyć przyjazne otoczenie prawne.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
7 MARCA 2019, DIGITAL KNOWLEDGE VILLAGE
ul. Puławska 457, Warszawa

15.00     OTWARCIE KONFERENCJI 

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Dr Wojciech Wardacki, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
Przedstawiciele administracji państwowej
Przedstawiciele Partnerów Strategicznych Kampanii „Polska Chemia” 


15.45     Panel: KONKURENCYJNOŚĆ
#innowacyjność/ #inwestycje/ #elektromobilność/ #przemysł 4.0

16.25     Panel: BEZPIECZEŃSTWO
#bezpieczeństwo energetyczne/ #cyberbezpieczeństwo/ #bezpieczeństwo środowiskowe

17.05     Panel: KADRY
#wyzwania kadrowe sektora/ #rozwój kadr a nowe technologie/ #rynek pracy w przemyśle

18.00     ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

18.15     KOKTAJL I ROZMOWY KULUAROWE

 

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://konferencja-polskachemia.konfeo.com/pl/groups